Về DaNangExport

 • 1. Mục đích

  DaNangExport cung cấp tất cả các thông tin của doanh nghiệp liên quan đến xuất nhập khẩu hoạt động tại thành phố Đà Nẵng. Tham tán thương mại có thể dễ dàng giới thiệu thị trường và khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn đối tác thông qua các thông tin của doanh nghiệp trên website.

  Thông qua danh mục đầu tư của mỗi công ty, trang web của chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đầy đủ nhất về nhập khẩu và xuất (được thiết kế như trang duy nhất, tên miền và giao diện phù hợp với từng lĩnh vực). Thông qua đó, mỗi công ty có thể dễ dàng tiếp thị trực tuyến cho thị trường nước ngoài.

  2. Nhiệm vụ 

  Kết nối tất cả các nhu cầu liên quan đến nhập khẩu và xuất khẩu cho các công ty trong nước và quốc tế

  3. Điều kiện tham gia

  Để tham gia tại DaNangExport, các doanh nghiệp đều phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

  - Được thành lập theo pháp luật Việt Nam, hoạt động và trực thuộc thành phố Đà Nẵng 

  - Sở hữu một trang web 

  - Có chiến lược phát triển và quan tâm đến thương mại điện tử - TMDT 

  - Có nguồn nhân lực để hỗ trợ và thiết lập lưu dữ liệu và khả năng xuất khẩu - nhập khẩu