Châu Âu

 • 1 Lê Minh Đức commercial affair at  Áo (Kiêm nhiệm Slovenia) 0903403651
  2 Nguyễn Đức Thanh commercial affair at  Ba Lan (Kiêm nhiệm Estonia, Lithuania) 0983243258
  3 Nguyễn Hồng Thành commercial affair at  Cộng Hòa Séc 0912399388
  4 Nguyễn Cảnh Cường commercial affair at  Bi và EU (Kiêm nhiệm Luxembourg) 01633041561
  5 Nguyễn Đức Thương commercial affair at  Tây Ban Nha 0949042299
  6 Nguyễn Hải Tịnh commercial affair at  Hà Lan 0962751699
  7 Nguyễn Trung Dũng commercial affair at  Hungary (Croatia, Bonsnia-Heregovina) 01633041561
  8 Trần Hiệp Thương commercial affair at  CH Séc (Kiêm nhiệm Slovakia) 0903390538
  9 Nguyễn Thái Hòa commercial affair at  Bungari (Kiêm nhiệm Macedonia) 0913219657
  10 Lê Ngọc Phi commercial affair at  Rumani (Kiêm nhiệm Serbia, Montenegro) 0981528577
  11 Vũ Chiến Thắng commercial affair at  Thụy Điển (Kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Lát-vi-a) 0985924555
  12 Nguyễn Mạnh Quyền commercial affair at  Thụy Sỹ (Kiêm nhiệm Lichtenstein) 0913074680
  13 Đỗ Ngọc Hưng commercial affair at  Geneva 0984682888
  14 Lê Đình Bá commercial affair at Geneva 0918638998
  15 Bùi Vương Anh commercial affair at  Ý (Kiêm nhiệm Hy Lạp, Malta, Cyprus) 0903916734
  16 Nguyễn Thị Hồng Thủy commercial affair at  Anh (Kiêm nhiệm Ai-len) 01633875958
  17 Nguyễn Quỳnh Anh commercial affair at  Pháp (Kiêm nhiệm Bồ Đào Nha) 0966995966
  18 Lê Phú Cường commercial affair at  Thổ Nhĩ Kỳ 0936186688