Châu Á & Châu Đại Dương

 •  

  1 Phạm Quang Niệm commercial affair at  Nga 0948608320
  2 Đinh Duy Trung commercial affair at  Viễn Đông (Nga) 0986592659
  3 Đào Việt Anh  commercial affair at Trùng Khánh 0904197046
  4 Bùi Trung Thướng  commercial affair at  Ân Độ 0912101026
  5 Nguyễn Bảo commercial affair at  Việt Nam tại Cam-pu-chia 0938680926
  6 Trần Bảo Giám commercial affair at  Lào 0966925240
  7 Vũ Việt Nga commercial affair at  Việt Nam tại Philippin 0936383288
  8 Nguyễn Việt Chi commercial affair at  Việt Nam tại Sing-ga-po 0903465566
  9 Võ Thị Ngọc Điệp commercial affair at  Việt Nam tại Mi-an-ma 0908205350
  10 Nguyễn Kim Phượng commercial affair at  Việt Nam tại Niu Di-lân (Kiêm nhiệm Fiji, Samoa) 0904905356
  11 Nguyễn Thị Hoàng Thúy commercial affair at  Úc (Kiêm nhiệm Vanuatu, quần đảo Marshalls, Micronesia, quần đảo Solomon) 0972805805
  12 Chu Thắng Trung commercial affair at  Hàn Quốc 0982581159
  13 Bùi Huy Hoàng commercial affair at  Băc Kinh 0916116558
  14 Nguyễn Sơn Hà commercial affair at  Việt Nam tại Ma-lay-xi-a 0936403145
  15 Lê Bá Ngọc commercial affair at  Kuwait 0941498756
  16 Nguyễn Duy Phú commercial affair at Đài Bắc 01262086657
  17 Phạm Văn Công commercial affair at  Hồng Kông 01228481597
  18 Vũ Tiến Hùng commercial affair at Côn Minh (Trung Quốc) 01658302388
  19 Nông Đức Lai commercial affair at Quảng Châu 0913565116
  20 Nguyễn Thành Hải commercial affair at  Thái Lan (Kiêm nhiệm Nê-pan) 0934627750
  21 Lê Hồng Minh commercial affair at  In-đô-nê-xi-a (Kiếm nhiệm Pa-pua niu Ghi-nê và Đông timo 0903235799
  22 Nguyễn Trung Dũng commercial affair at  Việt Nam tại Nhật Bản 0906587679