Doanh nghiệp Hoa Kỳ cần nhập khẩu sợi từ Việt Nam

Công ty Dillon Yarn Corporation là nhà nhập khẩu lớn của Hoa Kỳ đối với các sản phẩm vải, sợi.

Công ty đang có nhu cầu nhập và tìm nhà xuất khẩu trực tiếp các mặt hàng sau đây:  

1) 100% Combed Cotton Ring Spun Yarns
2) Polyester / Combed Cotton Blended Ring Spun Yarns
3) 100% Polyester Ring Spun Yarns
4) 100% Rayon Ring Spun and Open End Spun Yarns
5) Polyester / Rayon Blended Ring Spun Yarns
6) 100% Polyester Ring Spun Multi-fold Yarns
7) Flat Polyester Filament Yarns (SDY)
8) HDI Industrial Polyester & Nylon Yarns
9) Circular Knitted Fabric Jersey & Rib
10) HDI High Tenacity Polypropylene Yarns
11) Polyester Staple Fiber
12) PET Flake (from recycled PET plastic bottles)
13) HDI Industrial Rayon Yarns

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại New York xin thông báo để các doanh nghiệp Việt Nam tham khảo. Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu xin liên hệ với Vietrade New York theo địa chỉ dưới đây: 

VIETRADE NEW YORK OFFICE
545 Fifth Ave, Suite 1109, New York, NY 10017, USA
Tel:212 868 2686/ 212 868 2688
Email: vietradeny@vietrade-newyork.org; dungat@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ