Doanh nghiệp Hoa Kỳ có trụ sở tại Singapore cần nhập khẩu các sản phẩm phụ tùng nhôm, gang hoặc thép đúc

Doanh nghiệp Hoa Kỳ có trụ sở tại Singapore tìm kiếm nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm phụ tùng nhôm, gang hoặc thép đúc sử dụng cho lĩnh vực sản xuất xe cứu hoả và thiết bị công nghiệp nặng. 

Doanh nghiệp nào có năng lực sản xuất và cung cấp các sản phẩm phụ tùng nhôm, gang hoặc thép đúc sử dụng cho lĩnh vực sản xuất xe cứu hoả và thiết bị công nghiệp nặng đề nghị liên hệ trực tiếp đối tác theo địa chỉ bên dưới:
 
Asia GPSC 
Oshkosh Corporation 
Mr. Max Wee 
Procurement Manager 
Tel:      +65 6591 9358 
Fax:     +65 6591 9031 
Mobile: +65 9111 8816 
Email: mwee@oshkoshcorp.com
 
Khi liên hệ, đề nghị các doanh nghiêp cập nhật lai cho Thương vụ Việt Nam được biết để có hỗ trợ thêm khi cần.
 
Nguyen Hoang Ha (Mr.)
Trade Office - Viet Nam Embassy in Singapore
No. 10 Leedon Park Singapore 267887
Mail: sg@moit.gov.vn
Phone: +6597657945

Thương vụ Việt Nam tại Singapore