Doanh nghiệp Algeria có nhu cầu nhập khẩu các loại vải, sợi, nguyên liệu ngành may

Thương vụ tại Algeria xin giới thiệu công ty Algeria có nhu cầu nhập khẩu các loại vải, sợi, nguyên liệu ngành may.
Doanh nghiệp nào có khả năng vui lòng trực tiếp liên hệ với khách hàng theo địa chỉ sau.

Tên công ty: SARL LETLA
Địa chỉ: 109 Allee du Bois, Ben Omar – Kouba  - Alger, Algérie.
Email: letlavet@yahoo.fr
Tél./fax :  + 213 21 28 07 62
Người liên hệ : A. Gasmi  –  Manager  Mobile : +213 770 951 754

Thương vụ Việt Nam tại Algeria