Doanh nghiệp Đài Loan cần mua gạch chống nóng

Doanh nghiệp Đài Loan Link Kind Trading Co., Ltd. có 30 năm kinh nghiệm nhập khẩu hàng từ EU cần mua gạch chống nóng Terracotta Tile

Doanh nghiệp cho biết trước đây sản phẩm này đã từng nhập từ Công ty gạch ngói Đồng Nai và cần tìm thêm đối tác cung ứng. Chi tiết về yêu cầu sản phẩm như phụ lục đính kèm bài viết. Doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ : 
 
Jucy Lin / Import manager
Link Kind Trading Co., Ltd.
...................................................................
5F,  No.17,  Sec. 1, Chin Shan South Road,
Taipei 10056,  Taiwan.
Tel : ( 02 )  2397 9777  ext. 19
Fax: ( 02 )  2397 9627

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc