Công ty Italia có nhu cầu tìm kiếm đối tác Việt Nam kinh doanh trong lĩnh vực thuộc da

Pelicon Srl được thành lập vào năm 1980 kinh doanh trong lĩnh vực thuộc da, cụ thể là các loại da lạ (exotic skins) như da rắn, da cá. Hiện tại Pelicon Srl đang có nhu cầu tìm kiếm đối tác Việt Nam kinh doanh trong lĩnh vực trên (đặc biệt là da cá chẽm - sea bass skin).

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Italia hoặc liên hệ trực tiếp với Công ty Pelicon Srl theo địa chỉ sau:

Ông Davide Dante Luigi Ciampi
Điện thoại: (+39) 02'70630040 
Fax: (+39) 02'70601066
Email: pelicons@pelicon.191.it
Website: www.pelicon.it

Thương vụ Việt Nam tại Italy