Doanh nghiệp Li-băng cần nhập khẩu dược phẩm

Doanh nghiệp Li-băng cần nhập khẩu dược phẩm.

01 doanh nghiệp Li-băng đang cần nhập khẩu thuốc điều trị các bệnh huyết áp, tim mạch và tiểu đường từ Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam nếu quan tâm xin vui lòng liên hệ với:

Mr. Joseph G. Aouad
Tel: 009613874893
Email: josephgaouad@gmail.com

Hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập để nhận được sự hỗ trợ:
Email: eg@moit.gov.vn
Tel: 0020 2 33366598/Fax: 0020 2 37485721

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập