Doanh nghiệp Ai Cập có nhu cầu nhập khẩu gạch ốp lát và đồ thiết bị phòng vệ sinh

Doanh nghiệp Ai Cập có nhu cầu nhập khẩu gạch ốp lát và đồ thiết bị phòng vệ sinh. Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, xin liên hệ trực tiếp với đối tác Ai Cập hoặc với Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập để nhận được sự hỗ trợ:

Roma Company for Import:
Địa chỉ: 21 Kamel Sedky Street, Cairo
Email: Mifayez@hotmail.com
Người liên hệ: Mr. Mina
Mobile: 0020 1278000079

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập:
Địa chỉ: 23- Mohamed El Ghazali Str, Dokki, Cairo
Tel: 0020 233366958
Email: eg@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập