Doanh nghiệp Canada tìm kiếm nhà cung cấp giải pháp xử lý đất nền đường và ô nhiễm nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản

Công ty Cypher Invironmental Limited có trụ sở tại Winnipeg, Manitoba, Canada cần tìm nhà phân phối sản phẩm xử lý đất nền đường và giải pháp xử lý nguồn nước ô nhiễm trong nuôi trồng thủy sản.

Thương vụ Việt nam tại Canada xin trân trọng giới thiệu công ty Cypher Invironmental Limited có trụ sở tại Winnipeg, Manitoba, Canada cần tìm nhà phân phối sản phẩm xử lý đất nền đường và giải pháp xử lý nguồn nước ô nhiễm trong nuôi trồng thủy sản.
 
Các doanh nghiệp Việt nam quan tâm tới lĩnh vực này, có thể liên hệ với công ty Cypher Invironmental Limited theo địa chỉ dưới đây:
 
Cypher Environmental Ltd.
1149 St Matthews Ave, 2nd Floor
Winnipeg, MB
R3G 0J8 
Tel: 204-489-1214 X 102    
Fax: 204-489-7372 
Webiste :  www.cypherenvironmental.com  
 Contact : Mr. Todd Burns, President
Email : todd@cypherenvironmental.com

Thương vụ Việt Nam tại Canada