Tập đoàn X5 Retail Group của Nga có nhu cầu nhập khẩu rau, củ quả

Thương vụ Việt Nam tại LB Nga đã làm việc với tập đoàn có mang lưới bán lẻ khá rộng, lớn ở Nga “X5 Retail Group”.
Đối tác có nhu cầu mua các loại rau, củ quả tươi của Việt Nam.

Đầu mối liên hệ:
Pavel Leshko (Mr.)
Phụ trách dự án quốc tế
E-mail: Pavel.Leshko@x5.ru
Mobile.: +7 916 624-3944

X5 Retail Group
Adress:  28, Str. Srednaya Kalitnikovskaya, City Moscow, 109029
Tel.: +7 495 662-8888
Website: www.x5.ru

Thương vụ Việt Nam tại Nga