Doanh nghiệp Ai Cập cần nhập khẩu gỗ ván từ Việt Nam

Công ty Al Farook for Import& Export của Ai Cập đang có nhu cầu nhập gỗ ván veneer bạch đàn và keo. Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xin vui lòng liên hệ:

Ông  Yasser Omar
Email: egytrader@gmail.com
Mobile Phone: 002-01002788833

Hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập để được hỗ trợ:
Email: eg@moit.gov.vn
Tel/Fax: 002237485721

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập